Stock price

Betsson AB

114.00 sek +1.90 sek

Last updated: 2016-05-25 17:29
20 minuter fördröjda uppgifter som eSignal.
Read more

Contact

Malin Sparf Rydberg
Director of Communications
malin.sparfrydberg@betssonab.com
+46 (0) 8 506 403 00
Contact

Calendar

Calendar
BETSSON AB (publ), Regeringsgatan 28, SE- 111 53 Stockholm Tel: +46 (0) 8 506 403 00, Fax: +46 (0) 8 735 57 44, org nr 556090-4251, info@betssonab.com |