Senast uppdaterad: 2016-04-13

Revision

Vid årsstämman 2015 valdes PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Niklas Renström som huvudansvarig revisor. Granskning av årsbokslut görs under januari–februari. 

Granskning av årsredovisning sker under mars och april. I samband med bolagets delårsrapport för tredje kvartalet genomförs även översiktlig granskning. Dessutom sker även löpande under året en revision av interna rutiner och kontrollsystem, vilket rapporteras till koncernens CFO, ledningsgrupp och styrelse. Betsson har utöver revisionsuppdraget använt PricewaterhouseCoopers AB för konsultationer inom moms- och skatteområdet, i redovisningsfrågor samt för diverse utredningar.

Revisionsberättelse 2015

Revisionsberättelse 2014

Revisionsberättelse 2013

Revisionsberättelse 2012

Revisionsberättelse 2011

Revisionsberättelse 2010

Revisionsberättelse 2009

Aktiekurs

Betsson AB

59.10 sek -0.10 sek

Senast uppdaterad: 2017-12-13 11:38
20 minuter fördröjda uppgifter som eSignal.
Läs mer

Kontakt

Pia Rosin
Vice President of Corporate Communication
pia.rosin@betssonab.com
+46 736 008 500
Kontakta
BETSSON AB (publ), Regeringsgatan 28, SE- 111 53 Stockholm Tel: +46 (0) 8 506 403 00, Fax: +46 (0) 8 735 57 44, org nr 556090-4251, info@betssonab.com | Integritet | Kontaktsida | Sidkarta |