Senast uppdaterad: 2016-04-13

Internrevision

Betssons lönsamma tillväxt bottnar i en vilja och strävan att ständigt förbättra verksamheten. Den internetbaserade spelbranschen är ständigt exponerad för en snabbt föränderlig miljö, såsom skiftningar i de rättsliga systemen, säsongsvariationer och valutasvängningar. För att kunna hantera detta är det av stor vikt att agera lärande och adaptivt.Samtidigt är det viktigt att Betssons kunder känner sig trygga och säkra med de speldrivande bolagens spel och betalningslösningar. Detta genomsyrar bolaget och koncernens alla kunderbjudanden. Betsson har uppdragit åt Ernst & Young att utföra särkilda revisionsuppdrag, liknande de en separat internrevisionsfunktion normalt utför.

Bolaget har sedan 2012 en Global Tax Manager för att säkerställa att bolaget följer gällande skatteregler, och 2013 stärktes den interna kontrollen av en separat business controller-funktion, med bland annat ansvar i budget- och uppföljningsprocessen. Som komplement till detta kontrolleras även verksamheten av flera oberoende parter. Betsson är licensierad på Malta av Malta Gaming Authority (MGA). För att erhålla och behålla licenser som dessa måste rutiner och processer i bolaget uppfylla vissa kvalitetskrav. MGA genomlyser verksamheten för att säkerställa att bolaget uppfyller kraven. Betssons bolag är även PCI-kompatibla för säkra korttransaktioner och samarbetar med flera stora banker. Det innebär att alla kortuppgifter hanteras säkert och att bolaget möter de högsta säkerhetskraven för betalningar, uttag och insättningar. 

All privat information som skickas till och från Betssons sajter är krypterad och övervakas. Slumpgeneratorn bakom Betssons kasinospel som garanterar säkra spel har testats och godkänts av oberoende tredje part, bland annat Itech Labs, Gaming Laboratories International (GLI), Quinel och eCogra. För att säkerställa att pokerprogramvaran alltid producerar slumpmässiga nummer testar oberoende kontrollanter slumpgeneratorn (RNG) månadsvis. Dessa månadsvisa rapporter publiceras löpande. Spelare som använder "poker-bot"-program för att ta beslut under spelet fuskar. För att spelare ska kunna känna sig bekväma och trygga i att de har samma tekniska förutsättningar som öviga pokerspelare har Betssons pokerleverantörer utvecklat interna kontroll funktioner samtidigt som externa kontrollsystem utvärderas.

Revisionsutskottet har det förberedande ansvaret inom styrelsen att säkerställa att de fastlagda principerna för den interna kontrollen efterlevs. Koncernens vd och CFO ansvarar löpande för att lämpliga åtgärder vidtas för att bibehålla en god intern kontroll. Respektive företagsfunktion ansvarar för att verkställa den interna kontrollen inom aktuellt ansvarsområde och utifrån givna förutsättningar. Avrapportering sker löpande i alla led. 

Aktiekurs

Betsson AB

59.10 sek -0.10 sek

Senast uppdaterad: 2017-12-13 11:38
20 minuter fördröjda uppgifter som eSignal.
Läs mer

Kontakt

Pia Rosin
Vice President of Corporate Communication
pia.rosin@betssonab.com
+46 736 008 500
Kontakta
BETSSON AB (publ), Regeringsgatan 28, SE- 111 53 Stockholm Tel: +46 (0) 8 506 403 00, Fax: +46 (0) 8 735 57 44, org nr 556090-4251, info@betssonab.com | Integritet | Kontaktsida | Sidkarta |