Arbete mot Barnsexhandel

Betsson AB:s dotterbolag stödjer ECPAT i dess viktiga arbete mot alla former av barnsexhandel.

ECPAT är en politiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation vars vision är en värld utan barnsexhandel. Organisationens ändamål är att genom informations-, opinions- och påverkansarbete samt samverkan med andra parter, bidra till att förebygga och stoppa alla former av barnsexhandel, dvs barnsexturism, barnpornografi och människohandel med minderåriga för sexuella syften.

ECPAT Sverige arbetar förebyggande mot barnsexhandel genom policyarbete och uppförandekoder gentemot näringsliv, myndigheter och organisationer. Målet är att få fler aktörer i samhället att motverka barnsexhandel i Sverige och utomlands.  ECPAT sysslar inte med välgörenhet utan tar sig friheten att, utifrån ett barnrättsperspektiv, påverka politiker, beslutsfattare och makthavare för att åstadkomma förändring av lagar, fördelning av resurser, myndigheters prioriteringar m.m.

ECPAT har bland annat tagit initiativ till blockering av kommersiella barnpornografiska Internetsidor. Målet är att göra sådan kriminell verksamhet olönsam. ECPAT Sverige har också fått samtliga stora charterbolag i Sverige att skriva under deras uppförandekod för researrangörer mot barnsexhandel. Bland annat innebär ECPAT Sveriges uppförandekod att charterbolagen utbildar personal, ställer krav på hotell de samarbetar med och rapporterar misstänkt barnsexhandel på resmålen.

Betsson vill vara med och stödja ECPAT Sverige i arbetet att få stopp på alla former av sexuell exploatering av barn.

Mer information om ECPAT hittar du här 

Kontakt

Hillevi Stuhrenberg
CSR & Responsible Gaming
Hillevi.Stuhrenberg@betssongroup.com
+35 622 603 300
Kontakta
BETSSON AB (publ), Regeringsgatan 28, SE- 111 53 Stockholm Tel: +46 (0) 8 506 403 00, Fax: +46 (0) 8 735 57 44, org nr 556090-4251, info@betssonab.com | Integritet | Kontaktsida | Sidkarta |