Senast uppdaterad: 2015-02-11

Företagsledning

Bolagets verkställande direktör och koncernchef ansvarar för den löpande förvaltningen av såväl moderbolaget som koncernen. Den verkställande direktören leder koncernledningens arbete och fattar beslut i samråd med övriga i ledningen. Koncernledningen består av fem personer.

Revisionsutskottet består av tre styrelseledamöter; Lars Linder Aronson (Ordförande), Carl Lewenhaupt och Kicki Walje-Lund. Ersättningsutskottet består av styrelseledamöterna Kicki Walje-Lund (Ordförande) och John Wattin.

Koncernledningen har regelbundna verksamhetsgenomgångar under ledning av den verkställande direktören. Moderbolagets (Betsson ABs) verksamhet består i att förvalta och administrera bolagets investeringar och att utvärdera potentiella nyförvärv eller avyttringar. Koncernens spelverksamhet bedrivs på Malta, med en egen styrelse som hanterar operationella beslut samt med en egen operativ ledningsgrupp.

Betsson Malta Ltd:s självständiga styrelse har delegerat det operativa ansvaret för bolagets förvaltning till Betsson Malta Ltd:s verkställande direktör.

Magnus Silfverberg

  

VD och koncernchef, Betsson AB

Född: 1973

 

Anställd i koncernen sedan 2009. VD och koncernchef sedan 5 juli 2011. Dessförinnan VD för Betssons dotterbolag, BML Group ltd, på Malta. 

 

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i ett antal interna bolagsstyrelser. Styrelseordförande i Branschorganisationen för onlinespel, BOS.

 

Bakgrund: Magnus har tidigare arbetat i 10 år inom IT-branschen, bland annat på Hewlett-Packard och Accenture. Magnus har en MBA från INSEAD och har en Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

 

Aktieinnehav: 27 500 B-aktier, 40 000 teckningsoptioner.

Fredrik Rüdén

Fredrik Rüdén  

CFO, Betsson AB

Född: 1970

Anställd i koncernen sedan 2008.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i ett antal interna bolagsstyrelser.

Bakgrund: Fredrik har tidigare haft olika befattningar inom Ernst and Young, Industriförvaltnings AB Kinnevik, Hallvard Leröy AS och Teligent AB. Fredrik har en kandidatexamen i handelsrätt och en magisterexamen i företagsekonomi från Mälardalens högskola.

Aktieinnehav: 30 000 teckningsoptioner. 

Malin Sparf Rydberg

Malin Sparf Rydberg  

Kommunikationsdirektör, Betsson AB

Född: 1969

Anställd i koncernen sedan 2014.

Bakgrund: Malin har tidigare arbetat som Kommunikationsdirektör på Friends Arena och har även en mångårig erfarenhet från Tele2, där hon bland annat har innehaft roller som Hållbarhetsdirektör och Informationsdirektör. Malin är affärsekonom, DIHM, IHM Business shool.

Aktieinnehav: 650 B-aktier. 

Ulrik Bengtsson

 

VD, BML Group ltd

Född: 1972

Anställd i koncernen sedan 2012.

Övriga uppdrag:  Styrelseledamot i ett antal interna bolagsstyrelser.

Bakgrund: Ulrik har arbetat med konsumenttjänster de senaste 12 åren. Senast som VD för MTG’s betal-TV verksamhet i Östeuropa och innan dess som VD för Viasat i Sverige. Ulrik har en Bcomm from Dalhousie University i Canada.

 

Aktieinnehav: 3 000 B-aktier, 50 000 personalsoptioner.

Martin Thorvaldsson

Martin Trorvaldsson  

Group General Counsel, CEO, BSG ltd

Född: 1970

Anställd i koncernen sedan 2010.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i ett antal interna bolagsstyrelser.

Bakgrund: Tidigare arbetade Martin på Boss Media AB i 13 år (sedermera GTECH/Lottomatica). Martin har en jur. kand (Master of Law) från Lunds Universitet.

Aktieinnehav: 8 267 B-aktier, 30 000 personaloptioner.

 

 

 

Aktiekurs

Betsson AB

323.80 sek -3.20 sek

Senast uppdaterad: 2015-03-31 17:29
20 minuter fördröjda uppgifter som eSignal.
Läs mer

Kontakt

Magnus Silfverberg
CEO
magnus.silfverberg@betssonab.com
+46 (0) 8 506 403 00
Kontakta
BETSSON AB (publ), Regeringsgatan 28, SE- 111 53 Stockholm Tel: +46 (0) 8 506 403 00, Fax: +46 (0) 8 735 57 44, org nr 556090-4251, info@betssonab.com | Integritet | Kontaktsida | Sidkarta |