Senast uppdaterad: 2016-04-11

Företagsledning

Bolagets verkställande direktör och koncernchef ansvarar för den löpande förvaltningen av såväl moderbolaget som koncernen. Den verkställande direktören leder koncernledningens arbete och fattar beslut i samråd med övriga i ledningen. Koncernledningen består av fem personer.

Koncernledningen har regelbundna verksamhetsgenomgångar under ledning av den verkställande direktören. Moderbolagets (Betsson ABs) verksamhet består i att förvalta och administrera bolagets investeringar och att utvärdera potentiella nyförvärv eller avyttringar. Koncernens spelverksamhet bedrivs på Malta, med en egen styrelse som hanterar operationella beslut samt med en egen operativ ledningsgrupp.

Betsson Malta:s självständiga styrelse har delegerat det operativa ansvaret för bolagets förvaltning till Betsson Malta:s verkställande direktör.

ulrik bengtsson

 

Ulrik Bengtsson                  

VD och koncernchef, Betsson AB samt VD, BML Group Ltd

Född: 1972

Anställd i koncernen sedan 2012. VD, BML Group Ltd från 2012 samt utvidgad roll även innefattande VD och koncernchef, Betsson AB från 2016.

Övriga uppdrag:  Styrelseledamot i ett antal interna bolagsstyrelser.

Bakgrund: Ulrik har en bakgrund från konsumenttjänster. Senast, innan Betsson, var han VD för MTG’s betal-TV verksamhet i Östeuropa och innan dess var han VD för Viasat i Sverige. Ulrik har även haft ett antal positioner inom Telenor och IBM.  Han har en Bcomm from Dalhousie University i Canada.

 

Aktieinnehav: 55 000  B-aktier, 330 000 personaloptioner.

Fredrik Rüdén


Fredrik Rüdén      

CFO, Betsson AB

Född: 1970

Anställd i koncernen sedan 2008.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i ett antal interna bolagsstyrelser.

Bakgrund: Fredrik har tidigare haft olika befattningar inom Ernst and Young, Industriförvaltnings AB Kinnevik, Hallvard Leröy AS och Teligent AB. Han har en kandidatexamen i handelsrätt och en magisterexamen i företagsekonomi från Mälardalens högskola.

Aktieinnehav: 33 000 B-aktier (kapitalförsäkring) 150 000 köpoptioner. 

Malin Sparf Rydberg


Malin Sparf Rydberg  

Kommunikationsdirektör, Betsson AB

Född: 1969

Anställd i koncernen sedan 2014.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i BOS, Branschföreningen för Onlinespel.

Bakgrund: Malin har tidigare arbetat som Kommunikationsdirektör på Friends Arena och har även en mångårig erfarenhet från Tele2, där hon bland annat har innehaft roller som Hållbarhetsdirektör och Informationsdirektör. Malin är affärsekonom, DIHM, IHM Business school.

Aktieinnehav: 1950 B-aktier,150 000 köpoptioner.

martin thorvaldsson


Martin Thorvaldsson        

Chefsjurist

Född: 1970

Anställd i koncernen sedan 2010.

 

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i ett antal interna bolagsstyrelser.

Bakgrund: Tidigare arbetade Martin på Boss Media AB i 13 år (sedermera GTECH/Lottomatica). Han har en jur. kand (Master of Law) från Lunds Universitet.

Aktieinnehav: 60 660 B-aktier, 150 000 personaloptioner. 

 

 

 

 

 

Aktiekurs

Betsson AB

112.10 sek +0.30 sek

Senast uppdaterad: 2016-05-24 17:29
20 minuter fördröjda uppgifter som eSignal.
Läs mer

Kontakt

Malin Sparf Rydberg
Director of Communications
malin.sparfrydberg@betssonab.com
+46 (0) 8 506 403 00
Kontakta
BETSSON AB (publ), Regeringsgatan 28, SE- 111 53 Stockholm Tel: +46 (0) 8 506 403 00, Fax: +46 (0) 8 735 57 44, org nr 556090-4251, info@betssonab.com | Integritet | Kontaktsida | Sidkarta |