Senast uppdaterad: 2015-11-24

Företagsledning

Bolagets verkställande direktör och koncernchef ansvarar för den löpande förvaltningen av såväl moderbolaget som koncernen. Den verkställande direktören leder koncernledningens arbete och fattar beslut i samråd med övriga i ledningen. Koncernledningen består av fem personer.

Koncernledningen har regelbundna verksamhetsgenomgångar under ledning av den verkställande direktören. Moderbolagets (Betsson ABs) verksamhet består i att förvalta och administrera bolagets investeringar och att utvärdera potentiella nyförvärv eller avyttringar. Koncernens spelverksamhet bedrivs på Malta, med en egen styrelse som hanterar operationella beslut samt med en egen operativ ledningsgrupp.

Betsson Malta Ltd:s självständiga styrelse har delegerat det operativa ansvaret för bolagets förvaltning till Betsson Malta Ltd:s verkställande direktör.

pontus lindwall

 

Pontus Lindwall                  

VD och koncernchef samt styrelseledamot, Betsson AB
Född 1965, Stockholm

Anställd i koncernen sedan 1991. Vd och koncernchef från 1998 till 2011, samt från mitten av 2015 och framåt.

Medlem av styrelsen från 2011. Styrelseordförande mellan 2011-2015 samt styrelseledamot från 2015 och framåt.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Net Entertainment NE AB (publ.), Nya Solporten Fastighets AB och Mostphotos AB samt ett antal interna bolagsstyrelser.

Bakgrund: Mångårig erfarenhet från spelbranchen, både vad gäller offline- och onlinespel, bland annat som grundare till Net Entertainment, tidigare vd och koncernchef för Betsson AB och Cherryföretagen. Pontus är Civilingenjör, KTH.

Aktieinnehav: 30 000 A-aktier och 1 423 782 B-aktier.

Fredrik Rüdén


Fredrik Rüdén      

CFO, Betsson AB

Född: 1970

Anställd i koncernen sedan 2008.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i ett antal interna bolagsstyrelser.

Bakgrund: Fredrik har tidigare haft olika befattningar inom Ernst and Young, Industriförvaltnings AB Kinnevik, Hallvard Leröy AS och Teligent AB. Fredrik har en kandidatexamen i handelsrätt och en magisterexamen i företagsekonomi från Mälardalens högskola.

Aktieinnehav: 150 000 teckningsoptioner. 

Malin Sparf Rydberg


Malin Sparf Rydberg  

Kommunikationsdirektör, Betsson AB

Född: 1969

Anställd i koncernen sedan 2014.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i BOS (Branschorganisationen för spelbranschen, både vad gäller offline- och onlinespel)

Bakgrund: Malin har tidigare arbetat som Kommunikationsdirektör på Friends Arena och har även en mångårig erfarenhet från Tele2, där hon bland annat har innehaft roller som Hållbarhetsdirektör och Informationsdirektör. Malin är affärsekonom, DIHM, IHM Business shool.

Aktieinnehav: 1950 B-aktier.  150 000 teckningsoptioner.

Ulrik Bengtsson


Ulrik Bengtsson        

VD, BML Group ltd

Född: 1972

Anställd i koncernen sedan 2012.

Övriga uppdrag:  Styrelseledamot i ett antal interna bolagsstyrelser.

Bakgrund: Ulrik har arbetat med konsumenttjänster de senaste 12 åren. Senast som VD för MTG’s betal-TV verksamhet i Östeuropa och innan dess som VD för Viasat i Sverige. Ulrik har en Bcomm from Dalhousie University i Canada.

 

Aktieinnehav: 50 000 B-aktier, 330 000 personaloptioner.

Martin Thorvaldsson


Martin Trorvaldsson  

Group General Counsel

Född: 1970

Anställd i koncernen sedan 2010.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i ett antal interna bolagsstyrelser.

Bakgrund: Tidigare arbetade Martin på Boss Media AB i 13 år (sedermera GTECH/Lottomatica). Martin har en jur. kand (Master of Law) från Lunds Universitet.

Aktieinnehav: 60 660 B-aktier, 150 000 personaloptioner.

 

 

 

Aktiekurs

Betsson AB

112.00 sek sek

Senast uppdaterad: 2016-02-11 17:29
20 minuter fördröjda uppgifter som eSignal.
Läs mer

Kontakt

Pontus Lindwall
CEO
pontus.lindwall@betssonab.com
+46 (0) 8 506 403 00
Kontakta
BETSSON AB (publ), Regeringsgatan 28, SE- 111 53 Stockholm Tel: +46 (0) 8 506 403 00, Fax: +46 (0) 8 735 57 44, org nr 556090-4251, info@betssonab.com | Integritet | Kontaktsida | Sidkarta |