Senast uppdaterad: 2015-07-21

Företagsledning

Bolagets verkställande direktör och koncernchef ansvarar för den löpande förvaltningen av såväl moderbolaget som koncernen. Den verkställande direktören leder koncernledningens arbete och fattar beslut i samråd med övriga i ledningen. Koncernledningen består av fem personer.

Koncernledningen har regelbundna verksamhetsgenomgångar under ledning av den verkställande direktören. Moderbolagets (Betsson ABs) verksamhet består i att förvalta och administrera bolagets investeringar och att utvärdera potentiella nyförvärv eller avyttringar. Koncernens spelverksamhet bedrivs på Malta, med en egen styrelse som hanterar operationella beslut samt med en egen operativ ledningsgrupp.

Betsson Malta Ltd:s självständiga styrelse har delegerat det operativa ansvaret för bolagets förvaltning till Betsson Malta Ltd:s verkställande direktör.

Pontus lindwall

Pontus Lindwall
  

VD och koncernchef samt styrelseledamot, Betsson AB

Född 1965, Stockholm


Anställd i koncernen sedan 1991. Vd och koncernchef från 1998 till 2011, samt från mitten av 2015 och framåt.

Medlem av styrelsen från 2011. Styrelseordförande mellan 2011-2015 samt styrelseledamot från 2015 och framåt.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Net Entertainment NE AB (publ.), Nya Solporten Fastighets AB och Mostphotos AB samt ett antal interna bolagsstyrelser.

Bakgrund: Mångårig erfarenhet från spelbranchen, både vad gäller offline- och onlinespel, bland annat som grundare till Net Entertainment, tidigare vd och koncernchef för Betsson AB och Cherryföretagen. Pontus är Civilingenjör, KTH.
 

Aktieinnehav: 30 000 A-aktier och 1 423 782 B-aktier.


 

Aktiekurs

Betsson AB

146.80 sek +0.60 sek

Senast uppdaterad: 2015-09-02 16:27
20 minuter fördröjda uppgifter som eSignal.
Läs mer

Kontakt

Pontus Lindwall
CEO
pontus.lindwall@betssonab.com
+46 (0) 8 506 403 00
Kontakta
BETSSON AB (publ), Regeringsgatan 28, SE- 111 53 Stockholm Tel: +46 (0) 8 506 403 00, Fax: +46 (0) 8 735 57 44, org nr 556090-4251, info@betssonab.com | Integritet | Kontaktsida | Sidkarta |